Plan Director Urbanístico del Val d'Aran

Val d'Aran
2009

Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equipo redactor: JORNETLLOPPASTOR / Colaboradores: Ignasi Aldomà, geógrafo; Adrià Goula-Sardà, fotógrafo y arquitecto; Minuàrtia, consultora ambiental.