Plan Directeur Urbain de la Vallée de l’Aran

Val d'Aran
2009

Promoteur: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Èquipe de rédaction: JORNETLLOPPASTOR / Collaborateurs: Ignasi Aldomà, géographe; Adrià Goula-Sardà, photographe et architecte; Minuàrtia, consultation environnementale.