Urban Master Plan of the Pla d'Urgell

Pla d'Urgell
In progress

Promoter: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: Àngels Gil-Vernet, lawyer; Ignasi Aldomà, geographer; MINUARTIA, environmental studies; Carles Guerrero, Pla d'Urgell Regional Council.