Pla Director Urbanístic del Pla d'Urgell

Pla d'Urgell
2011

Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Ignasi Aldomà, geògraf; MINUARTIA, estudis ambientals; Carles Guerrero, Consell Comarcal del Pla d'Urgell.