Arquitectura

 • Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: BOMA, estructura / Tipologia: Habitatge Plurifamiliar / Superfície: 2.318,5 m².

  2007
  Sant Andreu de la Barca
 • Promotor: Societat Agropequària Catalana "L'Olivera" / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: BOMA, estructura / Tipologia: Industrial / Superfície: 278,1 m².

  2006
  Vallbona de les Monges
 • Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Tipologia: Habitatge Unifamiliar / Superfície: 94 m².

  2005
  Barcelona
 • Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura / Tipologia: Habitatge Unifamiliar / Superfície: 956 m².

  2005
  Barcelona
 • Promotor: Germans de les Escoles Cristianes / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura; Gestión Integral de Projectes, instal·lacions / Tipologia: Escolar / Superfície: 1.378 m².

  2005
  Palamós
 • Promotor: Germans de les Escoles Cristianes / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura; Atanasio Iglesias, instal·lacions / Tipologia: Escolar, Educació infantil / Superfície: 2.534 m².

  2005
  Barcelona
 • Promotor: INCASOL / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Tipologia: Aparcament, Hospitalari / Superfície: 24.587 m².

  2004
  Lleida
 • Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Tipologia: Habitatge Unifamiliar / Superfície: 341,7 m².

  2004
  Barcelona
 • Promotor: Promocions Cervelló 2002 / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura / Tipologia: Habitatge Plurifamiliar / Superfície: 6.382 m².

  2002
  Cervelló
 • Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Tipologia: Habitatge Unifamiliar.

  2001
  Vallbona de les Monges

Pàgines