• Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Enginyers Associats S.L. / Superfície: 39,48 Ha.

  2009
  Terrassa
 • Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geògraf; Adrià Goula-Sardà, fotògraf i arquitecte; Minuàrtia, consultora ambiental.

  2009
  Val d'Aran
 • Promotor: Generalitat de Catalunya, Institut Català del Sòl, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Montserrat Mercadé, geògrafa; Pere Santos, enginyer de Ports, Camins i Canals; Alex Ivancic, enginyer industrial; Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom.

  2009
  Vallès Occidental
 • Promotor: Ajuntament de Bassella / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Lavola sostenibilitat; Montserrat Mercadé, geògrafa.

  2008
  Bassella
 • Promotor: Ajuntament de Vic / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Adrià Gelavert, ambientòleg; Laura Camprubí, ambientòloga; Xevi Codina, enginyer tècnic agrícola; Montserrat Mercadé, geògrafa, David Maruny-Vilalta, enginyer de camins, canals i ports.

  2008
  Vic

Pàgines