Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Bassella

Bassella
En tràmit

Promotor: Ajuntament de Bassella / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Lavola sostenibilitat; Montserrat Mercadé, geògrafa.