Plan Director Urbanístico del Pallars Sobirà

Pallars Sobirà
2008

Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equipo redactor: JORNETLLOPPASTOR / Colaboradores: Ignasi Aldomà, geógrafo; Adrià Goula-Sardà, fotógrafo y arquitecto; MINUARTIA, estudios ambientales.