Plan de mejora Urbana del Centro Histórico de la Seu d'Urgell

Seu d'Urgell
2012

Promotor: Ayuntamiento de la Seu d'Urgell / Equipo redactor: JORNETLLOPPASTOR / Colaboradores: Núria Obiols, HIULS; Miquel Duelo, arquitecto HIULS.