The Àneu Romanic Heritage

Valls d'Àneu
2005

Promoter: Alt Àneu, Espot, Estèrri and La Guingueta d'Àneu City Councils / Drafting team: JORNETLLOPPASTOR / Collaborators: -