Reforma i ampliació del Poliesportiu Joan Miró

Barcelona
2000

El poliesportiu Joan Miró és un equipament municipal destinat a la pràctica de l’esport, en funcionament des de l’any 1992. Abans de la intervenció l’edifici tenia unes mancances evidents pel que feia a sales de gimnàs destinades a activitats dirigides, mancava una piscina i vestuaris per als nous abonats.

L'objecte del projecte és per tant  l’ampliació de les sales destinades a gimnàs i sala de peses lliures, i la substitució d’una de les pistes per una piscina, amb una zona humida adjacent a la mateixa, i la redistribució dels vestidors existents, aprofitant la reforma per a ampliar també les zones d’acollida al vestíbul i els espais de direcció. La reforma millora també tot el sistema d'instal•lacions existents.

L'edifici consta de dues plantes soterrades i tres sobre rasant. Des de la planta baixa -on es situa el vestíbul, la recepció i les oficines- s’accedeix a les plantes pis, on estan situades la sala de musculació, les d'activitats dirigides i els serveis tècnics de l’edifici. A la primera planta soterrani hi ha una petita sala d’activitats dirigides i la zona humida, amb una sauna i un jacuzzi. En la segona planta soterrani hi ha els vestuaris i l'accés a les tres pistes, l’activitat de les quals és visible des d’una petita grada destinada a públic, situada al nivell -1.

 

Promotor: Associació Esportiva Central / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura / Tipologia: Esportiu / Superfície: 4.510 m².