Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona

Barcelona
2020

L’objectiu general del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona (PDU VBB) és crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats del territori la llera dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un camí que ressegueixi i que recorri el territori d’aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics del territori.
Els objectius derivats de la definició de l’objectiu general descrit anteriorment són els següents:
- Dotar a la gestió institucional d’una eina prioritària per a la dinamització turística, compatibilitzant aquesta finalitat amb els interessos i les necessitats dels diferents municipis i comarques que formen part del PDU.
- Aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics dels entorns fluvials a través d’un itinerari recorregut especialitzat i georeferenciat.
- Dotar les poblacions riberenques d’infraestructures de lleure de qualitat.
- Posar en valor camins històrics, elements patrimonials i paisatgístics i fer accessibles espais naturals desconeguts o descuidats, tots ells components substantius dels paisatges fluvials de la Conca del riu Llobregat, exemplificador de la geografia del país.
Abasta 7 comarques, 59 municipis, 3 rius i té 306km de recorregut.
 

Promotor: Departament de territori i sostenibilitat / Equip redactor:: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Estudi Xavier Mayor Et Al Sl / Arda Gestió I Estudis Ambientals Sll / Thigis Serveis Ambientals Sl / Barcelona Disseny Urbanístic (Bdu) / Intelligent Mobility / Promo Assessors Consultors Sap / Javier Solís Delfín / Pla Estel / Monodestudio / Anna Zahonero Xifré / Vilanova+Moya Arquitectes / Montserrat Mercadé Marimón