Reforma i ampliació dels Tallers Alba Tàrrega

Lleida
1998

El projecte d'ampliació consisteix en la construcció d'una gran nau de 80 metres de longitud per 15 metres d'amplada i 6 metres d'alçada, adossada i paral•lela a l'edifici actual, i situada en la part nord de la parcel.la. També es proposa allargar la nau existent amb un nou taller de 15x15 metres, i construir dos passadissos a ambdós costats de la nau actual per tal de racionalitzar els accessos i circulacions.

En la nau longitudinal es construeix un forjat intermig que n'ocupa aproximadament la meitat. En la planta inferior s'hi ubiquen els serveis de cuina, menjador, sala de repòs i gimnàs, a més dels corresponents espais per a sanitaris i instal•lacions. La planta superior es deixa sense obrar -per bé que coberta-, podent-se utilitzar per a lleure. La resta de la nau no coberta pel forjat intermig tindrà una alçada lliure de 6 metres, i una amplada de 15 metres, sense pilars intermitjos, per al seu ús com a magatzem. La coberta de tota la nau serà unitària i està constituïda per jàsseres prefabricades de 15 metres de longitud i 2,5 d'amplada, que alhora fan la funció de tancament. Els entrepanys que deixen aquestes jàsseres -també de 2,5 metres-, es cobreixen amb panell sandvitx que incorporen lluernaris per a la il•luminació zenital. El mateix  tipus d'estructura i tancament horitzontal és el que es proposa per al nou taller, situat darrera la nau actual, però de 4,5 metres d'alçada. La unió amb l'edifici actual es realitza a través de dos passadissos de 3,4 metres d'alçada, que serveixen com a nexe d'unió i contindran sanitaris, despatxos, àrees de recollida i lliurament de la roba ..., a més d'ajudar a la racionalització de circulacions i accessos.

 

Promotor: Associació Alba / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: BOMA, estructura / Tipologia: Industrial, Tallers i Restauració / Superfície: 2.465 m².