Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró

Mataró
1997

Promotor: Ajuntament de Mataró / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Emili García, economista; Josep Maria Llop, arquitecte.