Pla General d'Ordenació Urbana de la Seu d'Urgell

Seu d'Urgell
2002

Promotor: Ajuntament de la Seu d'Urgell / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Emili García, economista.