Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Oliana

Oliana
2012

Promotor: Ajuntament d'Oliana / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Albert Villaró, Inventari del Patrimoni arquitectònic de l'Alt Urgell; Esther Fanlo-Grasa, biòloga; Jordi Pasques i Canut.