Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Peramola

Peramola
2012

Promotor: Ajuntament de Peramola / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Esther Fanlo-Grasa, biòloga; La Llena serveis i projectes ambientals; Montserrat Mercadé, geògrafa; Albert Villaró, Inventari del Patrimoni arquitectònic de l'Alt Urgell; Jordi Pasques, Inventari d'edificacions en SNU.