Pla Director Urbanístic per al Desenvolupament d'Infraestructures Viàries, Ferroviàries i Logístiques al Penedès

Baix Penedès
2012

Promotor: CIMALSA / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; ED Enginyeria; IBERINSA; Grup de Recerca d'Indústria i Territori URV; Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics URV; Departament de Geografia Universitat Rovira i Virgili (URV); Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP); MCRIT; IGREMAP SL; Raúl Fumadó-Pérez, enginyer agrònom.