Parc del Segre

Seu d'Urgell
1991

Promotor: Ajuntament de La Seu d'Urgell / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Robert Brufau; Manel Colomines; Carlos Fuentes; arquitectes.