Modificació Puntual del PGM a l'àmbit comprès entre el límit de T.M. de BCN i St Adrià del Besòs i el marge dret del Besòs, i entre el C. Guipúscoa-Tibidabo i la Gran via

Sant Adrià del Besòs - Barcelona
2008

L’obertura de Sant Raimon de Penyafort, suposarà una nova connexió viària entre La Sagrera i el Fòrum, però també amb el nou barri de La Mina i la nova universitat, a la vegada que posa en joc els últims terrenys amb potencial residencial del districte del Besòs, ja que des d’aquí i fins al riu estan ocupats per la zona esportiva de l’Espanyol i el nus d’infraestructures.

En aquest punt de la ciutat, el teixit edificat ha perdut la rigurositat de la trama Cerdà per donar pas als diversos traçats de polígons i edificis en alçada.

UN ESPAI D’INTENSITAT URBANA

Intensitat entesa com a densitat + intencionalitat però també amb complexitat d’usos i activitats, assimilant l’espai lliure com espai d’interacció social i cultural, apostant per la compacitat urbana vs la dispersió de l’espai construït. Una àrea de concentració d’activitats que van des de la residència, al comerç, als serveis i espais culturals i de lleure a nivell de ciutat. Totes aquestes activitats suposen una intervenció de cohesió urbana des de la disposició de proximitat estratègica entre les grans peces metropolitanes, una intervenció en clau de projecte urbà unitari, reforçant la direccionalitat viària i amb continuïtat amb les traces de l’actuació de Via Trajana.

 

Promotor: Consorci de Sant Adrià del Besòs / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocats / Superfície: 34 Ha.