Concurs Internacional d'Idees per l'Àrea Ferroviària de Bari

Bari (Itàlia)
2013

Promotor: Comune di Bari / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR; Carlos Ferrater; PISSA Arquitectes / Col·laboradors: -