Concurs d'Idees per l'Ordenació del Sector Los Carriles

Alcobendas
2011

Promotor: Ajuntament d'Alcobendas / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Ramón López de Lucio, arquitecte; Agència d'Ecologia Urbana; Intra; Factors de Paisatge.