Ampliació Casa Miró

Selva de Mar
2000

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura / Tipologia: Habitatge Unifamiliar / Superfície: 105 m².