73 Habitatges al Sector de Vallpalau

Sant Andreu de la Barca
2000

Promotor: Promocions La Llave de Oro / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura / Tipologia: Habitatge Plurifamiliar / Superfície: 13.375 m².